Böcker och annan verklighetsflykt

I takt med att samhället digitaliseras minskar läsandet kraftigt bland barn, unga och vuxna, och ersätts av mobiler och datorsurfande. Det är något vi gärna är med och ändrar på. De digitala verktygen för förströelse har sin plats och sitt värde, absolut, men det finns också ett enormt värde i att läsa böcker som vi inte får tappa bort längs vägen.

Böcker i tryckt form är ett långsamt medium. De innehåller ingen rörlig bild och inget tal. Det gör att läsa en bok är den bästa tänkbara mindfulness-övningen som finns. En bok stimulerar dessutom fantasin. När du läser bygger du upp din egen värld inne i huvudet, det är du som bestämmer hur karaktärerna ser ut och med vilka röster de talar med. Du blir din egen regissör för en bok. Det finns ett enormt värde i att låta sig själv leva i den världen ett tag. Och det gäller för alla åldrar.

De flesta föräldrar har idag koll på att vi ska uppmuntra våra barn att läsa mer själva, både högt och tyst. Det utvecklar så mycket av deras hjärnor och bidrar till att bygga upp ett stort ordförråd hos dem snabbt och mycket mer effektivt än någon annan undervisning kan. Böcker är nästan magiska på så sätt. Men det många av oss glömt är att samma sak gäller för oss vuxna. Även vi mår bra av att då och då sjunka ner i bästa läsfåtöljen med en god bok som enda sällskap.