De 3 sätten att uppleva en god bok

Under väldigt lång tid hade vi i stort sett bara ett sätt att uppleva en bok. Men med tiden öppnades det upp nya möjligheter och idag har vi nog alla blivit van vid de tre huvudsakliga sätten att få ta del av alla möjliga former av litteratur.

Fysiska böcker

Att få hålla en bok i handen eller lägga den på borden framför en, läsa orden på pappret och vända blad själv är för många fortfarande en härlig upplevelse. Det är ju inte utan anledning som många av oss samlar på oss böcker och ställer upp i våra bokhyllor. Ingen behöver säkert läsa en lista av för- och nackdelar med fysiska böcker. Det är något vi alla har grepp om på ett väldigt grundläggande plan.

Digitala böcker

Trots att vi haft datorer i många årtionden nu är försäljningen av digitala böcker, eller e-böcker som de vanligtvis kallas, en förhållandevis ny succéhistoria. E-boken har sett ett stor uppsving senaste årtiondet och vi kan hitta ett minst lika stort utbud av dessa som fysiska böcker på många håll. E-boken är något som kan läsas på i stort sett vilken plattform som helst, men de som läser mycket i detta format tenderar att föredra en så kallad läsplatta. De är mycket mer skonsam mot ögonen och drar väldigt lite batteri som man använder dem.

Ljudböcker

Människor har länge kunnat spela in ljud som med ett eller annat redskap går att spela upp igen. Ljudboken som vi känner igen den idag var dock något som först dök upp runt 1970-talet och spelades då in på kassettband. Det var också ganska få böcker som gjordes om till ljudböcker. Idag går det dock ofta att hitta ljudboksversioner av många av de stora, nya böckerna som släpps. Fördelarna med en ljudbok är ofta att man kan lyssna på med medan man gör annat, som hushållsarbete, när man är ute och går eller sitter i trafiken.